• CZ
  • EN
  • DE
  • PL

Podmínky ubytování od 9. 7. 2021

Při příjezdu musí každá osoba dle vládních nařízení předložit buď:
- potvrzení o očkování (obě dávky, přičemž od druhé dávky musí uběhnout minimálně 14 dní)
- doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech
- negativní PCR test ne starší 7 dní
- negativní antigenní test ne starší 72 hodin
- potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
- čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
- nebo provést samotest při vstupu do provozovny.
Děti do 6 let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty. 

Partneři

Hotel Vaka v Brně hodnocení