• CZ
  • EN
  • DE
  • PL

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je gotický kostel v Brně, součást areálu starobrněnského kláštera patřícího augustiniánům. Celý areál kláštera je chráněn jako kulturní památka České republiky. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor. V prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně je umístěno Mendlovo muzeum. Původně to bylo působiště samotného G. J. Mendela, augustiniánského opata. Jako opat v jejich řadách působil od roku 1843 J. G. Mendel a v klášterní zahradě podnikal své pokusy s hrachem a rozmnožováním včel.

Partneři

Hotel Vaka v Brně hodnocení