• CZ
  • EN
  • DE
  • PL

Kapucínská hrobka

Brněnská kapucínská hrobka je památkově chráněnou hrobkou nacházející se v suterénu kapucínského kostela Nalezení svatého Kříže na Kapucínském náměstí. Vhodná geologická skladba půdy v podloží kostela a důmyslný systém vzduchových průduchů umožnily přirozenou mumifikaci těl zemřelých. V kapucínské hrobce bylo celkem pohřbeno 205 lidí, z toho 153 bratří kapucínů. Do dnešních dnů slouží podzemí kostela jako místo posledního odpočinku pro 41 z nich. Těla zemřelých, která se v průběhu staletí rozpadla, jsou uložena ve zděné tumbě hrobky.

Partneři

Hotel Vaka v Brně hodnocení